خانه > اخبار > 29 سالگرد تاسیس پینگ له مبارد

29 سالگرد تاسیس پینگ له مبارد

11. 02, 2020

در 10 اکتبر 2020، گروه پینگ له جشن 29 سالگرد تاسیس را برگزار نمود. بعد از 29 سا توسعه، پینگ له به یک شرکت گروه با فعالیت اصلی در ساخت تجهیزات غلات و با فعالیت در زمنیه های دیگر تبدیل شده است. شرکت های تابعه گروه شامل:

"" ، ""، " کارخانه سیمان سازی شین فنگ اتیوپی"، " کارخانه سیمان سازی پایتخت اتیوپی"

شرکت گروه ماشین سازی دستگاه های آرد سازی پینگ له هه بی با مسئولیت محدود

شرکت ماشین سازی غلات لو هه چی استان هه بی با مسئولیت محدود

شرکت مرکز تحقیقات آرد سازی پکن با مسئولیت محدود

شرکت فناوری هوشمند پینگ له چی چاو شهر شی جیا جوانگ

شرکت فناوری ماشین سازی پینگ له چی فو استان هه بی

شرکت ماشین سازی آرد سازی Ture- Pingle اتیوپی با مسئولیت محدود

شرکت فرآوری و انباری داری غلات CPL تانزانیا

شرکت فرآوری و انباری داری غلات CPL چاد

شرکت ماشین سازی غلات پینگ له کنیا

شرکت ماشین سازی غلات پینگ له زامبیا

شرکت ماشین سازی غلات پینگ له برزیل

با کادر مجرب ما می توانید آخرین تکنولوژی آرد سازی و دستگاه های مرغوب آرد سازی را با خدمات به موقع ارائه دهیم.


29 سالگرد تاسیس پینگ له مبارد

اشتراک گذاری