خانه > پروژه > کارخانه فرز ذرت بورکینافاسو 70TPD

کارخانه فرز ذرت بورکینافاسو 70TPD

اشتراک گذاری
محلاواگادوگو، بورکینافاسو
ظرفیتکارخانه فرز ذرت 70TPD
زمان2018

خدمات ارائه شده توسط پینگ له

√ مشاوره

√ طراحی

√ تجهیزات

   √  سیلو فولادی

    √ دستگاه آرد سازی

    □ کارخانه

    □ سیستم کنترل PLC

√ نصب تجهیزات

√ تست تجهیزات

√ آموزش

□ راهنمایی محصولات


  • کارخانه فرز ذرت بورکینافاسو 70TPD
  • کارخانه فرز ذرت بورکینافاسو 70TPD
  • کارخانه فرز ذرت بورکینافاسو 70TPD
  • کارخانه فرز ذرت بورکینافاسو 70TPD
  • کارخانه فرز ذرت بورکینافاسو 70TPD
  • کارخانه فرز ذرت بورکینافاسو 70TPD
  • کارخانه فرز ذرت بورکینافاسو 70TPD
  • کارخانه فرز ذرت بورکینافاسو 70TPD
  • کارخانه فرز ذرت بورکینافاسو 70TPD