خانه > پروژه > زامبیا 200TPD ذرت کارخانه فرز

زامبیا 200TPD ذرت کارخانه فرز

اشتراک گذاری
محلکابوه، زامبیا
ظرفیتکارخانه فرز ذرت 200TPD
زمان2013

خدمات ارائه شده توسط پینگ له

√ مشاوره

√ طراحی

√ تجهیزات

   □  سیلو فولادی

    √ دستگاه آرد سازی

    □ کارخانه

    □ سیستم کنترل PLC

√ نصب تجهیزات

√ تست تجهیزات

√ آموزش

√ راهنمایی محصولات

  • زامبیا 200TPD ذرت کارخانه فرز
  • زامبیا 200TPD ذرت کارخانه فرز
  • زامبیا 200TPD ذرت کارخانه فرز
  • زامبیا 200TPD ذرت کارخانه فرز
  • زامبیا 200TPD ذرت کارخانه فرز
  • زامبیا 200TPD ذرت کارخانه فرز
  • زامبیا 200TPD ذرت کارخانه فرز
  • زامبیا 200TPD ذرت کارخانه فرز
  • زامبیا 200TPD ذرت کارخانه فرز