خانه > پروژه > چین 1400TPD گندم کارخانه فرز

چین 1400TPD گندم کارخانه فرز

اشتراک گذاری
محلاستان هنان، چین
ظرفیتکارخانه فرز گندم 1400TPD
زمان2017

خدمات ارائه شده توسط پینگ له

√ مشاوره

√ طراحی

√ تجهیزات

   □  سیلو فولادی

    √ دستگاه آرد سازی

    □ کارخانه

    √ سیستم کنترل PLC

√ نصب تجهیزات

√ تست تجهیزات

√ آموزش

√ راهنمایی محصولات

 • چین 1400TPD گندم کارخانه فرز
 • چین 1400TPD گندم کارخانه فرز
 • چین 1400TPD گندم کارخانه فرز
 • چین 1400TPD گندم کارخانه فرز
 • چین 1400TPD گندم کارخانه فرز
 • چین 1400TPD گندم کارخانه فرز
 • چین 1400TPD گندم کارخانه فرز
 • چین 1400TPD گندم کارخانه فرز
 • چین 1400TPD گندم کارخانه فرز
 • چین 1400TPD گندم کارخانه فرز
 • چین 1400TPD گندم کارخانه فرز
 • چین 1400TPD گندم کارخانه فرز