خانه > پروژه > چین 350TPD کارخانه فرز گندم

چین 350TPD کارخانه فرز گندم

اشتراک گذاری
محلاستان آنهویی، چین
ظرفیتکارخانه فرز گندم 350TPD
زمان2020

خدمات ارائه شده توسط پینگ له

√ مشاوره

√ طراحی

√ تجهیزات

   □  سیلو فولادی

    √ دستگاه آرد سازی

    □ کارخانه

    √ سیستم کنترل PLC

√ نصب تجهیزات

√ تست تجهیزات

√ آموزش

√ راهنمایی محصولات

 • چین 350TPD کارخانه فرز گندم
 • چین 350TPD کارخانه فرز گندم
 • چین 350TPD کارخانه فرز گندم
 • چین 350TPD کارخانه فرز گندم
 • چین 350TPD کارخانه فرز گندم
 • چین 350TPD کارخانه فرز گندم
 • چین 350TPD کارخانه فرز گندم
 • چین 350TPD کارخانه فرز گندم
 • چین 350TPD کارخانه فرز گندم
 • چین 350TPD کارخانه فرز گندم
 • چین 350TPD کارخانه فرز گندم
 • چین 350TPD کارخانه فرز گندم