خانه > پروژه > کارخانه فرز گندم اتیوپی ۱۴۰TPD

کارخانه فرز گندم اتیوپی ۱۴۰TPD

اشتراک گذاری
محلاداما، اتیوپی
ظرفیتکارخانه فرز گندم اتیوپی ۱۴۰TPD
زمان2020
خدمات ارائه شده توسط پینگ له

√ مشاوره

√ طراحی

√ تجهیزات

   √  سیلو فولادی

    √ دستگاه آرد سازی

    □ کارخانه

    √ سیستم کنترل PLC

√ نصب تجهیزات

√ تست تجهیزات

√ آموزش

√ راهنمایی محصولات

  • کارخانه فرز گندم اتیوپی ۱۴۰TPD
  • کارخانه فرز گندم اتیوپی ۱۴۰TPD
  • کارخانه فرز گندم اتیوپی ۱۴۰TPD
  • کارخانه فرز گندم اتیوپی ۱۴۰TPD
  • کارخانه فرز گندم اتیوپی ۱۴۰TPD
  • کارخانه فرز گندم اتیوپی ۱۴۰TPD